ADRES: Yiğitler Köyü Merkez / Rize +090 (464) 242 24 44

bilgi@vegacay.com.tr

Türkiye’nin tarım Politikasına uygun olarak çay tarımını geliştirmek çay kalitesini arttırmak yaş çayın işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere kuru çay üretmek ve ürettiğimiz kuru çayı piyasaya sunmak, verimlilik esasına dayalı işletme politikasıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve bölge insanlarına destek olmak, istihdam yaratmak, bölgesel göçlerin yani iç göçlerin engellenmesine katkıda bulunmaktır.